Ook ziekte kan een onbewuste, innerlijke strijd zijn. Sommigen beweren zelfs dat dat altijd zo is.

Gezondheid en welbevinden hebben waarschijnlijk alles met elkaar te maken. Welbevinden door kennis van het echte, innerlijke zelf.

Liefdevol. Harmonieus. Niet kwetsend en toch humoristisch. Succesvol in spirituele ontwikkeling en in het gewone leven. Wie wil niet zo zijn? Help elkaar.