De begrippen Allah, God, echte spiritualiteit etc. geven nog veel conflicten. In mensen. Tussen mensen in de wereld. Dat is jammer. Het heeft niets met de begrippen zelf te maken.

De werkelijke verdeeldheid is in de mensen zelf. Het begrip energie is wat neutraler. Minder belast.

Richt je aandacht regelmatig even op het eigen lichaam. Doe alsaof je energie in eenheid ervaart. Laat je eigen gedachten je niet voor de gek houden. Wat is dat is. Woorden zijn niet nodig. Voor innerlijke rust en werkelijkheid van binnenuit.