De filosofie van “ik denk dus ik besta” is grondslag en verklaring voor al het gebrekkig handelen van de mens.

In het derde millennium ontstaat een meer fundamenteel begrip en inzicht: het is altijd anders dan mensen denken.

Het inzicht werd vastgelegd in een eenvoudige Wereldwet. Deze algemeen aanvaarde wereldwet kende één artikel: het is altijd anders. De periode van direct bewustzijn door inzicht begon. En men leefde lange tijd gelukkig.

← Previous PageNext Page →