Bron? Energie. Manifestatie van energie. Mens en al het andere?

Energie. Gedachte en handeling. Manifestatie van de gedachte?

Energie. Tegengestelde gedachten en handelingen. Manifestatie van tegengestelde gedachten?