Voor sommigen een onbekend woord. Zie het maar als het gewone. Het niet heilige.

Het menselijk denken maakt dit onderscheid. Niets anders dan het oordelend denken is de oorzaak voor dit verschijnsel. Dan wordt het natuurlijk een realiteit.

De kracht van de gedachte. Laat het verschil tussen heilig en profaan even los in het denken. Ervaar gewoon wat er gebeurt. De werkelijkheid is.