Objectieve feiten? Nee. het is mogelijk dat er één objectief feit bestaat. Al het andere is subjectief.

Kennis? Gisteren nog wel. Hoe is het nu? Alles is toch veranderd?

Liefde. Het neemt progressief toe naarmate het licht nadrukkelijker wordt belichaamd. Is dat objectieve kennis?