De schrijver beschrijft een ervaring. De lezer leest de woorden. En geeft een eigen betekenis aan de woorden. Meestal in de zin van: “hm, zal wel.” Of: “dat is onzin.” Met alle varianten ertussen.

Wil je de werkelijke ervaring van de schrijver leren kennen? Stem dan in gedachte en in gevoel even af op de schrijver.

De ervaring van de schrijver zou bewustzijn, plezier en energie kunnen zijn. Waarschijnlijk deelt de schrijver deze ervaring het liefs heel direct met jou. Neem even rust. Zet de “denkknop” een moment op zuiver ontvangen. De schrijver schrijft uitsluitend voor zichzelf?