Goed is een oordeel. Geen waarheid. Dat geldt ook voor slecht.

Er zijn feiten en oordelen. Deze worden vaak verward. Dat betekent dat de innerlijke communicatie en de communicatie met anderen vaak veel moeite kost.

Wanneer feiten en oordelen door elkaar lopen is de mens een speelbal van het lot.

Next Page →