Er wordt gezegd dat één keuze geen keuze is. Twee keuzes een dilemma. Sommigen beweren zelfs dat het hele leven een dilemma is.

Weer anderen menen dat er pas bij drie keuzes iets te kiezen valt.

Niets doen is soms de beste optie. Niet kiezen. Zonder knarsetanden. Hm. Wordt jij daar ook zo blij van?