Het onbewust positieve achter het extreem negatieve. Moord heeft misschien de intentie om ruimte te krijgen. Incest omdat gebrek aan (spirituele) ontwikkeling het innerlijk leven dat contact geeft met werkelijke wedergeboorte frustreert. Genocide vanuit de ultieme angst?

Het kan en het mag niet. Dat is helder. Maar wie of wat is de werkelijke oorzaak? Complex? Helemaal niet. Volledige samenlevingsverbanden waar geen authentiek gezamenlijk streven naar liefde en eenheid is. Gezinnen, wijken, steden, landen en continenten. Regels, prikkeldraad en wapens om wat precies te verdedigen?

Angst. Liefde is angst laten varen. Niet bij de ander. Wel uit jezelf. Wereldvrede is mogelijk wanneer één mens volledige wereldvrede in zichzelf realiseert. Het is mij kennelijk nog niet gelukt. Doe je mee? Een mens kan niets alleen.