Je kunt dansen, lachen en plezier maken. Elk mens kan het. Uiterlijk dansen, lachen en plezier maken. Innerlijk dansen, lachen en plezier maken. Allebei tegelijk is heel bijzonder. Een dagelijkse actie, hoe kort ook, die levensverlengend zou kunnen werken.

Zou kunnen werken is niet zeker. Dat klopt. Een mens kan uiteindelijk slechts iets zeker weten wanneer het is gedaan. En zelfs dan is de mens niet altijd zeker wat er nu precies is gebeurd.

Dat is logisch. De meeste mensen zitten nog zo vol van zichzelf dat er nauwelijks ruimte is voor een echte, nieuwe ervaring. De manier waarop een mens denkt bijvoorbeeld is meestal exact gelijk aan de manier van denken van eerder. Dat kan beter. Veel completer. Zeker? Ja.