De wereld van energie kent in beginsel geen beperkingen. Mensen worden geboren en gaan dood. De wet van behoud van energie is geen absolute wet. De natuurkundige is geen jurist. Ook juristen zijn overigens niet in staat om een wet te produceren die absoluut waar is. Er is kennelijk slechts sprake van afspraken, (voor)oordelen en standpunten die door de tijdsgeest worden ingefluisterd. De zwevende wereld?

Soms wordt medisch verklaard dat de dood in een bepaalde situatie het gevolg is van een hartstilstand. Als je dood bent klopt het hart inderdaad niet meer. De wetenschap is eenvoudig niet in staat om aan te tonen dat er enige relatie bestaat tussen verschijnselen die van een totaal andere orde zijn.

De vraag is of de moderne medicus enige inspanning doet om de werkelijke oorzaken van verschijnselen te doorgronden en op te lossen. Is dat niet het geval dan lijkt de vraag gerechtvaardigd of de benaming “genezer” nog wel van toepassing is. De mogelijkheid om tot bewustzijn te komen is beschikbaar voor elk mens. Wie niets weet van de dood, weet niets van het leven.