Het gevoel dat hoort bij “geen onmacht” is een nuttige emotie om meer in balans te komen. De onjuiste idee dat de mens, al is het energetisch, los staat van het geheel, zorgt voor machtsstructuren in en tussen mensen.

Zelfs de religies en andere spirituele tradities waren vergeven van macht. Er wordt over gesproken en het wordt gesignaleerd. Wetten en (gedrags)regels kunnen het bizarre en meestal wrede spel van macht en onmacht niet voorkomen.

Veel opvoeding en scholing, zeker ook in de zogenaamde middengroepen, is doorspekt met vormen van macht. Emotionele chantage lijkt soms eerder regel dan uitzondering te zijn. Wanneer de volwassenen geen zuiver voorbeeld (kunnen) geven, is de toekomst honderd procent voorspelbaar. Meditatie op het onderwerp “geen onmacht” steunt innerlijke bevrijding.