Geen angst. Geen begin, geen binnen en geen buiten. Geen crises. Geen doel. Geen einde. Geen flauwekul. Geen gevoelloosheid. Geen hocus pocus. Geen ingehoudenheid. Geen jachtige oppervlakkigheid.

Geen kopdenkers. Geen liefdeloosheid. Geen muizenissen. Geen najagen van illusies. Geen onwerkelijkheid. Geen populair geneuzel. Geen quantumverdeeldheid.

Geen redeloosheid. Geen schade. Geen tussenmaatregelen. Geen uitvluchten. Geen vijanden. Geen wonder. Geen X, Y, of Z chromosomen.