Woorden kunnen hetzelfde zijn. De betekenis verdiept. Of andersom. Dezelfde woorden. Woorden die holle frasen worden. De betekenis van elk woord wordt bepaald door de objectieve werkelijkheid. Niet door de schijnbaar correcte beschrijving in het woordenboek.

Misschien hebben woorden helemaal geen betekenis. En werken ze slechts als sluier voor de heldere waarneming. De letterlijke weergave van de werkelijkheid via het woord is feitelijk onmogelijk.

Het is de werkelijke situatie die van belang is. Niet het woord. Niet de opvatting. Niet de overtuiging. Niet de conclusie. De waarneming, ook met behulp van een camera of van een ander apparaat, geeft een vertekend beeld. Het kijken via opvattingen, overtuigingen en conclusies. De woorden.