Feitelijk is er meer dan voldoende ruimte voor elk mens op de aarde. Voldoende voeding. Voldoende water. Voldoende liefde.

Feitelijk doen tekorten zich alleen daar voor wanneer mensen in georganiseerde verbanden leven. Vooral wanneer bepaalde verbanden als exclusief, inferieur, of superieur worden aangemerkt. De mens schijnt niet zo goed te kunnen denken, organiseren en samenleven.

Heel vreemd hoe de mens omgaat met de oneindige ruimte. Het liefst alles in tegenstellingen plaatsend. Vervreemd van de natuur. Bijziend geworden. Het geheel is onaantastbaar. Mensen en samenlevingen die niet leren van de eigen geschiedenis en die van anderen. De toekomst is dan gegarandeerd. Beperking en tekort.