Spelen met woorden, zo serieus als een kind. Wanneer al het niet werkelijke is doorgrond en zo nodig benoemd, kan het werkelijke direct worden ervaren. Deze ervaring kan bestendig worden. Zo serieus als een kind.

De werkelijkheid ligt voorbij de meest abstracte vorm van denken. Voorbij het laatste woord. Energie. Niet denken. Soms zijn er nog andere obstakels. Diep verborgen angsten voor de werkelijkheid? Luiheid of de overheersende gewoonte om genoegen te nemen met woorden? Woorden die slechts beeldspraak (kunnen) zijn?

Het verlangen naar gelukkige, objectieve werkelijkheid. Zo serieus als het spel van het volwassen kind dat geen geheimen meer heeft of kent. Transparant in alles. Helderheid over alles wat van werkelijk belang is. Nu. Leven. Het spel van volwassen kinderen die serieus goed zijn.