Het volgende kan worden doorgrond tot alles helder is. Het gemiddelde bestaat niet en de afwijking wordt vreemd gevonden. De vreemd gevonden afwijking gaat uit van een gemiddelde dat niet bestaat.

Het niet bestaand gemiddelde is de som van alle afwijking. De afwijking is de regel. De regel is niet in staat om de werkelijkheid te volgen. Waarom is het zo moeilijk om de werkelijkheid zonder regel te betreden? Het is wetenschappelijk aangetoond dat een samenleving met meer en/of strengere regels niet noodzakelijk beter functioneert.

Sommigen spreken in dit verband over een samenleving van idioten. Het gemiddelde bestaat niet en de afwijking wordt vreemd gevonden. Het lijkt logisch dat hier slechts sprake is van enige onbewustheid. De aandacht op het niet bestaand gemiddelde. Vreemde gewoonte? Doorgrond het voorafgaande en je maakt een verlicht moment. Oefening baart kunst.