Sommige mensen ervaren een innerlijke weerstand tegen alles wat met leren te maken heeft. Dat komt meestal door negatieve ervaringen uit het verleden. De school is voor velen nog steeds het schrikbeeld van semi-intellectualisme en infantiele machtsstructuur.

Het contact met relatief jonge docenten die direct vanuit de eigen schoolbank voor de klas komen en die vrijwel niets anders kenden dan de theorie van het eigen vakgebied. Zo wordt mogelijk veel twijfelachtig nuttigs van generatie op generatie doorgegeven.

De mens kan leren om direct toegang te krijgen tot de energetische databank waar alle informatie is opgeslagen. Direct vanuit de eigen geest. Toegang tot wat? Toegang tot alle informatie die nodig en nuttig is. Niet meer. Niet minder. Stel je er voor open, dan komt het vanzelf. Vroeger of later.