Een eenvoudige methode om vandaag drie nieuwe dingen over jezelf te leren is de volgende. Sta op en maak de volgende gedachte: “Vandaag leer ik drie nieuwe dingen over mezelf”.

Deze methode vraagt de volgende vaardigheden. (1) De vaardigheid om bewust een gedachte te maken. (2) De vaardigheid om waar te nemen. (3) De vaardigheid om te ervaren door te voelen.

De door de meeste mensen goed beheerste vaardigheid om vooraf allerlei gedachten, conclusies en vooronderstellingen over alles te hebben mag vandaag rusten. Anders wordt er immers niets geleerd?