Werkelijk voelen betekent ook het eigen lichaam als geheel ervaren. Dat geeft zelfkennis. Met enige oefening kan vanuit het directe gevoel zelfs een zuivere zelfdiagnose worden gesteld.

In een goed contact met het eigen lichaam, is datzelfde lichaam bereid om alle informatie te geven die nuttig is. Voelen, (innerlijk) luisteren en inzien hebben alles met elkaar te maken. Het zijn werkwoorden. Er is geen sprake van (passieve) denkactiviteit.

Alle antwoorden zijn in de mens zelf te vinden? Wanneer je goed voelt kan je ontdekken of en zo ja hoe waar dit uitgangspunt is. Het is sowieso een prettige oefening om te ontspannen. Volledig bewuste ontspanning. Het is een kwestie van aandacht, openheid, (soms) geduld en contact maken.