Wanneer alle mogelijke tegenstrijdigheid is verstild. De tegenstellingen tussen verstand en gevoel. De neiging om automatisch “het oude” te doen versus de kans voor vernieuwing. De idee dat er een verschil zou zijn tussen geest en lichaam.

Maak dan eens bewust contact met één cel in je lichaam. Nodig de cel uit om heel stil, heel zachtjes te gaan dansen. Samen. Samen met jou. Kijk en voel hoe alle andere deeltjes zich uitgenodigd voelen om mee te doen. Als je weerstand ervaart, laat het zijn. Geef er geen commentaar op.

Jij kunt dansen. In volkomen stilte. De cellen en nog kleinere deeltjes dansen graag mee. Het is hun eerste natuur. Beweging. Wanneer je op een bepaald moment muziek van binnenuit hoort, laat het gewoon zijn. Alles is zoals het is. In de natuurlijke orde. De mens hoeft daar niets voor te doen. Dansen. Stilte.