De bewuste mens die geen innerlijke strijd kent is niet in staat om strijd te veroorzaken. De onbewuste mens die zelf geweldloos leeft, in daden en in woorden, lijkt de agressie soms over zich af te roepen.

Deze agressie richt zich bij voorkeur op “de mindere”. Degene die (ogenschijnlijk) minder goed voor zichzelf kan zorgen. Bij anderen die mogelijk niet minder agressie in zich dragen, ontstaat naar de “mindere” juist een soort verwrongen passie tot hulpverlening.

Wat is wijsheid? Korte of langere meditaties op het gevoel dat hoort bij “geen innerlijke strijd”, kunnen bijdragen aan helderheid en vrede. Tot het gevoel van verdeeldheid, inclusief elk oordeel over wie of wat dan ook, werkelijk over is. Vrede, ook wereldvrede, begint in de mens zelf.

← Previous PageNext Page →