Het openstellen voor nieuwe inzichten en ervaringen, is een eenvoudige benadering van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid kan in het gewone leven worden gezocht, uitgedaagd en gevonden. De illusie van de waan van de dag wordt doorbroken.

Het kan wijsheid lijken wanneer er op basis van deze ontwikkeling nieuwe conclusies en overtuigingen worden gemaakt. Het uiteindelijk resultaat is dat de goed begonnen verandering nieuwe vormen van verval en verstarring geeft.

In het gewone leven zien we dat vaak bij ziekte. Er is tijdelijk een soort oppervlakkige verlichting of zelfs schijnbare genezing. In werkelijkheid verschuift het symptoom naar een ander (levens)gebied. De zogenaamde wonderen van reguliere of alternatieve genezing zijn eigenlijk leermiddelen. De goede leerling is geen ander dan de meester. De eeuwig vrije ziel wacht erop om geleefd te worden. Volledige, bewuste en verstandige overgave aan het hoogste. Geen nieuwe inzichten en conclusies. Heling is zeker. Vrij.