Wanneer een ervaring niet logisch lijkt, kan deze toch heel goed voelen. Sommige mensen reageren dan met “dit is onzin”, of “dat kan niet waar zijn”. Dat is begrijpelijk en niet logisch.

Wat wel logisch is, is dat het denkend verstand soms een ander tempo heeft dan de gevoelswereld. Omdat niet is geleerd de tijd te nemen eerst het werkelijk innerlijk voelen te ontwikkelen, overheerst het verstand. De meeste leersystemen zijn op die gedachte gebaseerd. Leren is op die manier soms veel moeilijker dan nodig is.

Wanneer de tijd wordt genomen om te oefenen het verstand en gevoel samen te laten werken, leert iedereen beter en gemakkelijker. De bewuste samenwerking van gevoel en verstand zorgt er ook voor dat allerlei onzin niet zo maar wordt geaccepteerd. Op scholen en universiteiten wordt bijvoorbeeld verteld dat er zoiets als een autonoom zenuwstelsel bestaat. Dat is onzin. Je kunt leren om zelfs het hartritme en de productie van bepaalde cellen bewust veranderen. Logisch voelen.