Volkomen zelfkennis is het maximaal haalbare voor de individuele en collectieve mens. Verander jezelf, dan verandert de wereld. Het is niet gemakkelijk om jezelf te veranderen. Het merkwaardige begrip “persoon” of zelfs “persoonlijkheid”, zet alles vast in hokjes en in kadertjes.

Het is wel heel eenvoudig om jezelf te veranderen. De enige voorwaarde is dat je de idee werkelijk iets te (kunnen) weten helemaal loslaat. Stel dat je aardig in balans bent. Met de idee van een behoorlijke (zelfkennis). Dan kan je niet uitsluiten dat wat je (nog) niet over jezelf weet, vele malen groter is dan wat je wel denkt te weten.

Raar hè. Stel dat iemand beweert zichzelf 99% te kennen. Dan kan niet worden uitgesloten dat de ontbrekende 1% mogelijk veel nuttiger/praktischer/interessanter is. Misschien zelfs met mogelijkheden die door de bekende 99% wonderbaarlijk worden genoemd. Conclusie: bestaande kennis is in staat om de mens af te sluiten voor realistische mogelijkheden. Wonderen en (zelf)kennis gaan hand in hand. Logisch?