Energie stroomt bij de gratie van positief en negatief. Voor de meeste mensen zijn positief en negatief nogal vage gevoelswoorden. Wat als positief wordt aangemerkt, geeft een zogenaamd positief gevoel. Negatief? Liever niet.

Deze benadering is niet realistisch. Er wordt allerlei, meestal dogmatische actie gezet, op dat wat als negatief wordt gezien. Dit soort zogenaamd positieve actie is een aanslag op de (menselijke) natuur. Het negatieve wordt dan juist bekrachtigd. Beheersing die tot steeds grotere verstarring leidt.

De uitdrukking “strijd tegen kanker”, gaat uit van een niet bestaande vijand. Het is een soort oer/schrikreactie op iets dat niet wordt begrepen. Goed waarnemen, goed contact maken, logisch voor- en nadenken? Alles kan weer gaan stromen. Volkomen in balans. Positief en negatief. Het principe geldt voor alles. Het derde millennium. Tijd voor beschaving op basis van begrip en (zelf)kennis?