De grootste fout bij de zogenaamde positivo ‘s, ook bij veel publiek optredende leiders, is de ontkenning van het negatieve. Wanneer het negatieve niet in zichzelf wordt herkend, opgehelderd en getransformeerd, blijven veel inspanningen zonder het gewenste resultaat.

De mens die onderkent dat al het positieve en negatieve in zichzelf is te vinden, is een realist. Op weg naar emotionele, mentale, fysieke en spirituele volwassenheid. Meer is het niet.

De bedoelde volwassenheid, is niet gebonden aan leeftijd. De ervaring leert dat ontkenning vaak wel met de leeftijd is verbonden. En aan het opleidingsniveau. Hoe hoger de leeftijd en het opleidingsniveau, hoe groter de verstarring/ ontkenning. Er bestaan uitzonderingen op deze regel. Het loslaten van de regel, is voorwaarde voor het inzien en ophelderen van bewuste en onbewuste ontkenning.