Het hart. Het hart als metafoor voor de kracht, die voortkomt uit liefde. Deze liefde is universeel. De mens die meent op dit of ander vlak de wijsheid in pacht te hebben, komt bedrogen uit. Of beter: deze mens bedriegt zichzelf en/of anderen.

Waarom dat zo is? Heel eenvoudig. Wat de eigen beperktheid overstijgt, laat zich nooit kennen of manipuleren door het menselijk denken. Het grote, kan niet worden afgeleid uit het kleine. Het grote laat zich voor de goede waarnemer wel herkennen in (al) het kleine.

Alle werkelijk grote (natuur)wetenschappers, geven toe dat de inspiratie voor “hun ontdekkingen”, van totaal andere orde is dan waar zij zelf toe in staat zijn. De wetenschapper is soms even een schakel tussen hemel en aarde. Dat geldt voor iedereen. Werkelijkheid. Liefde. Slechts 24 uur per dag. Geniet er van.