Het hart is zowel het individuele, menselijke hart, als het universele, collectieve hart. Dat overstijgt de individuele mens en de mensheid als geheel.

Kan dit ook door het denkend verstand worden ervaren en begrepen? Natuurlijk. De ervaring van objectieve werkelijkheid, leidt automatisch tot volkomen begrip. Voor de goede verstaander is dat eenvoudig. Je kunt het eigen denken leren om een goede verstaander te zijn.

Er bestaat geen onderwerp dat niet vanuit de mens zelf kan worden opgelost. Alle problemen hebben hun oorsprong in het (ge├»soleerd) menselijk denken. Wie het hart niet kan of wil ontmoeten heeft pech. In de – ook spiritueel – volwassen omgeving/samenleving is pech onmogelijk.