De westerse mens is niet opgevoed vanuit een vertrouwenscontact met objectieve waarheid. Er bestaan zelfs ontwikkelde mensen, die beweren dat zoiets onmogelijk is. De gevoelservaring van de werkelijkheid, dat wil zeggen de directe invloed van en verbinding met alles, wordt daarmee buiten het bewustzijn gehouden.

Angst voor overgave aan het alomvattende. Angst voor de mogelijkheid om daar één mee te zijn. Angst voor geluk, overvloed en bevrijding. Angst voor werkelijkheid. Angst en onbewustheid zijn in essentie de enige oorzaken voor elk probleem.

De boeken plus cursussen zelfreflectie en positief denken, met allerlei vage beloften over een betere toekomst doen het goed. Als het maar niet (te) confronterend is. Als het maar niet hoeft te leiden tot het loslaten van de beperktheid waar men, individueel en collectief, in is verzand. Als het maar niet hoeft te leiden tot het veranderen van het eigen (denk)gedrag. Confronteer jezelf rigoreus. Alleen jezelf. Niemand anders. Dat geeft (zelf)vertrouwen, liefde, spontaan inzicht en bevrijding.