Het lineair of rechtlijnig denken stamt uit de tijd dat men geloofde op een platte aarde te leven. De mens die de eigen zintuigen bewust ontwikkelt, ervaart alles direct. Laat gedachten en schijnbare feiten over de oorzaak van fysieke klachten eens helemaal los.

Het is niet ongebruikelijk om een arts te belasten met het vaststellen van de doodsoorzaak. Het is logisch dat er dan conclusies worden getrokken vanuit een plat vlak. Veel mensen zijn nu eenmaal volgestopt met dit soort, nogal rechtlijnige overtuigingen.

Dat een hartstilstand, of kanker, als doodsoorzaak wordt genoemd, is bijzonder beperkt. Het maakt deel uit van het ritueel van de zogenaamd moderne mens. Opdat ieder “er vrede mee kan hebben”. Met objectieve waarheid heeft het niets te maken. Ons hart kent de diepere waarheid. De eeuwigheid is rond. Alles is al helder.