Wanneer werkomgevingen, of zelfs het werk zelf, tot ziekte leidt, dan is dat onacceptabel. Een eenvoudig teken dat er iets fundamenteel “niet deugt”. Het is logisch dat beleid en maatregelen die om de waarheid heendraaien, uiteindelijk niets oplossen. Dat heet water naar de zee dragen.

Is het een schande dat de deze werkelijkheid, gewoon het dagelijks leven is voor miljarden mensen? Misschien wil je de vraag zelf beantwoorden? Dweilen met de kraan open, is zeer vermoeiend.

Alle antworden zijn in de mens zelf te vinden. Elk mens komt (uiteindelijk) tot dezelfde antwoorden. Samenwerken, met gezondheid als eerste doel, geeft goede mogelijkheden voor werkelijke oplossingen. Als het water stijgt, zoek het hogerop.