Jouw leven is verbonden met alles. Gedachten van anderen, kunnen zo maar, onbewust, ergens terechtkomen. Het is een deel van de waarheid. Elk mens is mede verantwoordelijk, voor alles wat er in de wereld gebeurt.

Dit principe is bekend bij mensen die ervaring hebben met meditatie, in spirituele- en religieuze tradities, bij de sjamanen en het zogenaamd nieuwe tijdsdenken. Eenvoudige logica. Jammer dat de kinderen dit (nog) niet op de basisschool leren. Al die tegenstrijdige gedachten en andere handelingen, zijn verspilling van liefde, kracht en energie.

De volgende gedachte die jij maakt, is mede bepalend voor de loop van de geschiedenis. Sowieso voor jouw geschiedenis. Ook al noem jij dat nu misschien toekomst. Beangstigend? Helemaal niet nodig. Zie de prachtige mogelijkheden. Het werkt. Maak liefdevolle, eenduidig richtinggevende gedachten. Gedachten die gericht zijn op gezondheid en geluk. Voor alles en iedereen. Alles komt voort uit een stevige basis.