Kijk je vier jaar verder, dan is dat de werkelijkheid op dat moment. Zien is tijdgebonden. Dat wordt nog wel eens vergeten. Deze waarheid geldt waarschijnlijk voor de meeste manieren waarop mensen kijken. Er bestaan verschillende manieren om te zien. Mogelijkheden.

De waarde en de kwaliteit(en) van het zien, zijn terug te vinden in de vroegere stamverbanden. In de theologie, in de grote en kleine wereldreligies, in de new age, in de tradities van yoga en zen. In de westerse wereld wordt het zien, dagelijks ingezet om nieuwe werelden te scheppen. De huizenbouw, de industrie, de wetenschappen, de computers, de mobieltjes en de fiets. Wat de creatieve mens verzint, kan meestal worden uitgevoerd.

In het derde millennium ontstaat collectief ruimte voor de synthese. Leren van de geschiedenis. Het realiseren van de gewenste toekomst. Zorgvuldig onder woorden brengen. Testen. Verbeteren. Bewust handelen. Doel: werkelijk(heid) (blijven(d)) leven. Gratis.