De nauwkeurige beschrijving van een kwaal, of situatie. Het volkomen luisteren. Er bestaat geen grotere nauwkeurigheid. Is dat een vak, een gave, of een kunst? Uiteindelijk niet. Uiteindelijk is het gewoon mens zijn. Heel bijzonder.

De natuurwetenschappen kennen allerlei foutenmarges. Dat wordt open en eerlijk toegegeven. De wetenschap van non dualiteit, of verlichting, kent geen twijfel. Wat deze wetenschap wel kent, zijn mensen die fouten maken. Mensen zijn niet perfect. Klopt dat laatste? In de wereld van dualiteit, die bijvoorbeeld kan ontstaan door het te zeggen en te schrijven, is het antwoord: “ja, de mens is niet perfect.”

De non duale staat, ook wel objectieve realiteit genoemd, doet geen uitspraken. Uitspraken scheppen zo gemakkelijk tegenstellingen, die er feitelijk niet zijn. Op die manier ontstaan tegenstellingen tussen mensen. Of worden al bestaande tegenstellingen, bewust en onbewust in stand gehouden. Uitspraken vertroebelen al heel snel de waarneming. De ervaring van de volkomen werkelijkheid, in dit moment. Alles is helder en transparant. Tenzij dit bewust of onbewust wordt afgewezen. Exact, concreter kan het niet.