Wanneer je een paar keer oefent om bewust, alleen maar de emotie van romantiek om je heen te ervaren, dan geeft dat nuttige informatie. (1). De mens is in staat om een bepaalde emotie, bewust te doen, zonder dat deze emotie aan een object, een dier, een mens, of een ander onderwerp is verbonden. De emotie van romantiek, kan zo maar worden ervaren.

(2). De bij (1) genoemde ervaring, kan bewust worden gedaan. Het is een natuurlijke gave. Een kwaliteit die, zo zal nog blijken, heel bijzondere effecten geeft. (3). Het directe effect van alle aandacht op de ervaring van die ene, specifieke emotie, wordt “van binnen die emotie” beleefd. Er bestaat een compleet mens binnen de emotie. (4). De intelligente lezer snapt het al, dezelfde oefening kan ook met de gedachte aan romantiek worden gedaan. Binnen de gedachte, is een compleet mens aanwezig. (5). Romantiek, is altijd ook aan het lichaam verbonden. Dus is er ook een compleet mens, binnen het lichaam.

Een oefening in goed lezen en in hetzelfde moment werkelijk doen, is misschien iets moeilijker dan het schrijven. Vroeger of later, hebben wij precies dezelfde ervaring. De mensheid is gewoon één geheel. Waarheid is helemaal niet eng. Gewoon blijven oefenen.