Emotie en/of gevoel. Tien mensen en je krijgt (ten minste) tien verschillende antwoorden op de vraag wat iemand precies onder emotie en/of gevoel verstaat. Verder worden de antwoorden alleen maar bepaald door de manier van vragen en de verhouding die er tussen de vraagsteller en de gevraagde(n) bestaat.

Het is feitelijk onmogelijk om “ware” uitspraken te doen op basis van een onderzoek op deelgebieden. Het vooraf bepaalde vraag-, of onderzoeksgebied, kleurt het resultaat volledig. Tegen deze feitelijke achtergrond, is het eigenlijk een wonder dat er ook maar iets goed gaat

Voor werkelijke beoordeling en het vinden van structurele oplossingen, is een andere benadering nodig. Daarvoor zijn rust, ruimte, tijd, aandacht, veel frisse lucht en het rekening houden met alle mogelijkheden, voorwaarden voor een enigszins realistische uitkomst. De toets is altijd het gevoel. Zolang er op één punt nog een niet honderd procent goed gevoel bestaat, dan ben je nog niet klaar. Dat geldt voor mensen. Dat geldt voor organisaties. Dat geldt voor alles en iedereen. Werkelijkheid.