Fantasie is de basis van elke, menselijke creatie. “Hoe zou het zijn als ……….?”, of “Als ik honderd procent geloof in het maximaal haalbare, zonder belemmeringen. Wat is dat dan precies?”. Na de fantasie komt de verdere inspanning. “Als ik geloof in het maximaal haalbare, hoe kan dat dan worden uitgevoerd?”. Daarna volgt de uitvoering.

Fantasie kan worden ontwikkeld door het als een bewuste manier van denken te leren. Denken om iets voor elkaar te krijgen. Het lijkt eenvoudig en dat is het ook. Gemakkelijk? Nee. In dit verband kan het gezegde “God helpt de mensen die zichzelf helpen”, misschien een steun zijn. Uiterlijke hindernissen en innerlijke weerstand zijn van alle tijden? Zo is het leven nu eenmaal?

Als de mens zo blijft denken, dan is het resultaat gegarandeerd. Het effect van (on)bewuste fantasie.