Wie is er voor de kippen in de kippenslachterij? Wie is er voor de koeien in de koeienslachterij? Wie is er voor de varkens in de varkensslachterij?

Een jongeman. Nogal zware epilepsie. Een leven gekluisterd aan rolstoel en hooggeleerde medicatie. Volgens de psychiater ging het vooral om de wanen die onoplosbaar waren. Varkens. Gevraagd naar de oorzaak, kwam een gebeurtenis uit de jeugd naar boven. Na de verwerking bleven de “wanen” een tijd weg. Om in een heel andere vorm terug te keren. Gevraagd naar de oorzaak, bleek dat de man de doodstrijd van die beesten, dagelijks hoorde en zag. Einstein zei het al, afstand en ruimte zijn niet werkelijk.

Innerlijke beelden en geluiden. Sensitief? Dit mensenkind heeft misschien niet de klassieke opvoeding genoten, waarbij geleerd wordt om de eigen zintuigen bewust te negeren. Of om ze zelfs volledig monddood te maken. Omdat het er toch allemaal niet toe doet. Als de mens eet, dan is het goed?