Maak de kapstok van al jouw gedachten en handelingen tot liefde. Bewaak al je andere handelingen en gedachten zorgvuldig. De kapstok van alle gedachten is op het leven gericht. Hoeveel van je gedachten en handelingen, gaan bewust of onbewust in tegen de mogelijkheid van een prachtig, volkomen leven?

Deze liefde is niet vaag. Deze liefde is niet zweverig. Deze liefde is niet soft. Deze liefde is pure kracht. Deze liefde is concreet. Kernenergie. Zichtbaar in alle details van elke handeling.

De mens die met deze instelling leeft en werkt, leeft en werkt in overeenstemming met de universele wet van oorzaak en gevolg.