Ik voel veel gevoel. Omdat ik mens ben. Ik denk regelmatig. Omdat ik mens ben. Ik beweeg zo graag. Omdat ik mens ben. Ik doe heel veel. Voelen. Denken. Bewegen. Stilte. Totale harmonie. Genot. Stilte. Humor. Creƫren. Gedachten kunnen eenvoudige, wonderbaarlijke effecten brengen. Ik streef ernaar om mooie gedachten te maken. Ik geloof dat het helpt. In mijn hart voelt het in elk geval zo. Dat lijkt me wel belangrijk. Hoe het in mijn hart voelt. Ook in zakelijke gesprekken. En als ik schrijf. Hoe het werkelijk voelt. In mijn hart. En ik vind het fijn om dat ook in mijn hele lijf te voelen. Dat voelt goed. Gewoon. Blij van binnen. Ook al is het in het gewone leven soms rampen. En is het nodig en goed om daar af en toe heel triest over te zijn. En dan weer verbeteren. Vooral in dat wat het eigen ding is. Dat eigenlijk nooit alleen het eigen ding is. Mensen. Gewone mensen. Bijzondere mensen. Geen verschil. Wereldvrede? Hoe eenvoudig.

Ik stel mijzelf de vraag of ik mijn leven met goed fatsoen wel een serieus leven kan noemen. Vader van kinderen, steunpilaar van de maatschappij en zo. Niet echt. Toch doe ik mijn best. Net als de rest. Dat is toch wat alles en iedereen met elkaar verbindt? Dat we mensen zijn? Die kunnen voelen en denken en goed voor alles willen zorgen, omdat dat zo goed is en zo ‘n fijn gevoel geeft? En omdat iedereen er blij van wordt? En dansen en sowieso vanuit de innerlijke natuur blij zijn en zo? Dat wil jij toch ook? Wie niet dan?

Op het niveau van de subatomaire werkelijkheid, die ook door de beoefenaar van mentale yoga, ofwel zuivere en eerlijke ervaren, kan worden beleefd, zijn alle met elkaar verbonden mensen op de wereld, ook nog eens in volkomen verbinding met de natuur. Exact dezelfde materie. Op subatomair niveau. Als God gevoel voor humor heeft, dan is de natuurwetenschap van het tweede millennium, de theologie van het tijdperk daarvoor. In het derde millennium overstijgt de mens zichzelf, door tot een natuurlijke synthese van verleden en toekomst te komen. Collectief. Non dualiteit. In het moment dat niet alleen nu wordt genoemd, nee veel sterker, concreet en bestendig. Jij kan het ervaren. Door helemaal stil en ontvankelijk te zijn. Nu. Loos al je opvattingen over ruimte, tijd, verleden, heden, toekomst, relaties met dieren, dingen en mensen. Dan ervaar je in dit moment de meest exacte werkelijkheid. Net als ik. In dit moment zijn alle, noodzakelijke ingrediƫnten aanwezig. Iemand noemde me ooit een dominee. Snap ik helemaal niks van. Dit stukje gewoon honderd keer doorlezen tot je het uit het hoofd kent en dan langzaam, maar zeker, steeds zekerder, toepassen in het leven. Het gewone leven. Het leven van alledag. Dan is het werkelijkheid. Helemaal alleen door jouw eigen, ontspannen inspanning. Want dat waar dit stukje over gaat. Leren om steeds dieper te ontspannen, juist in het dagelijks leven. Dat geeft een totaal andere wereld. Moeiteloos. Voor jou. Voor mij. Er is geen verschil. In onze diepste behoeften. Dat geldt voor iedereen die je vanaf dit moment in de ogen kijkt. Dat geldt ook voor iedereen waarover je denkt en spreekt in haar of zijn afwezigheid. De manier waarop je dat doet, is honderd procent zeker medebepalend voor zijn of haar toekomst. De toekomst als som van alle gedachten. Iets meer. Bestendig. Deze keer.