In het algemeen is het ontstaan van problemen heel eenvoudig. De mens ervaart niet het contact met de (eigen) bron. De wetenschap heeft een paar honderd jaar de tijd gekregen, om te bewijzen dat het anders kan. De onnatuurlijke staat als waarheid. Dat is niet gelukt. Logisch.

Het is een vrij zinloze onderneming om dat wat feitelijk onmogelijk is, te willen bewijzen. De vermogens die uit de ontwikkeling van natuurlijk bewustzijn ontstaan, kan je beter niet eens willen vergelijken met het menselijk denken. Het menselijk denken kan worden geleerd om te volgen. Dat heet intelligent handelen.

Het handelen op basis van gedachten, is per defintie tegenstrijdig. Eenvoudig bewustzijn. Geen strijd, geen twijfel. Volkomen geluk. Gezond.