Ongerept. Een heel bijzonder woord. Bestaat het eigenlijk wel? Is er werkelijk iets ongerept?

Nee. Het bestaat niet. Er is niets, zelfs geen gedachteconstructie of gevoel, waar de mens niet al eens een keer met zijn tengels aan heeft gezeten.

Alles is gerept. Dat voelt veel beter. Gerept voelt veel beter dan ongerept. Samenleven in een gerepte wereld. De mensheid is gerept.