Wanneer er verlangens zijn, los ze eerst eens in jezelf op. Stel dat je een verre reis wilt maken. En eigenlijk ook wel de negatieve effecten van die reis inziet. Mediteer dan eens tien minuten. Stel je voor dat die reis, zo maar helemaal van binnen wordt gedaan.

Neem de tijd om die ervaring werkelijk aangenaam te maken. Alleen mooie en goede dingen. Dat alles in je samenwerkt. Misschien kom je nog tot veel mooiere reizen. Er zijn zoveel onderwerpen die mooier kunnen.

Heeft dat een effect? Daar kan je alleen achter komen door het werkelijk en met herhaling te doen. Het werkt sowieso ontspannend. Soms is er een innerlijke confrontatie. Zelfconfrontatie is prima. Het is een mogelijkheid om (van) te leren.