Wanneer de diepste betekenis van geboorte, belichaamd door het collectief, wordt ervaren. Dan is er sprake van collectieve ontwikkeling. Wanneer de diepste betekenis van overgang of dood, door het collectieve lichaam wordt ervaren. Dan nemen kennis, inzicht en blijdschap toe. Wetenschap.

De uiterlijke betekenis van “coming out”, is mogelijk de diepste, collectieve wens om (ook spiritueel) bevrijd te zijn. Geen enkele vorm van dualiteit meer aanwezig. Zichtbaar. Hoorbaar. Te ervaren.  De individu is vrij. De wereld is een eenvoudige, transparante organisatie. Liefdevol. De diepste, ook collectieve, behoefte.

Wanneer de diepste betekenis van vrijheid in het individu wordt voorzien, doorzien en mede gerealiseerd door het collectief, dan is er sprake van een gerechtvaardigd eigenbelang. Het belang van de mensheid. Lijden is niet nodig. Tenzij de mens er collectief en individueel nut aan ontleent. Bewust en onbewust.