In het algemeen geldt dat er nauwelijks algemene uitspraken kunnen worden gedaan over specifieke feiten en omstandigheden. Toch gebeurt dat aan de lopende band. Het denken lijkt er een vorm van zekerheid aan te ontlenen.

De gemiddelde mens vindt het niet zo aangenaam om in onzekerheid te leven. Vandaar. Wanneer je de algemene uitspraken en waarheden tegen het licht houdt, blijft er meestal niets van over. Gelukkig. Dat is tenminste echte, bestendige zekerheid.

Vertel jezelf en de kinderen na de geboorte als eerste, dat er zeker ook weer gestorven gaat worden. Hoewel niets zeker is. De basis voor een eerlijke, realistische opvoeding. Het stimuleert om er elke seconde, het beste van te (blijven) maken.