Door de gedachte bewust aan tijd en ruimte te koppelen, weet jij altijd wanneer jij je in het verleden bevindt. Dat is sowieso een groot voordeel bij negatieve ervaringen. Alles blijft dan keurig op zijn plaats in het verleden.

Jij hoeft dus per definitie geen last te hebben van een gebeurtenis uit het verleden. Wanneer jij volkomen realistisch in het moment van nu leeft, met de gedachten en de ruimte die daar nu bij horen, dan ben je vrij. Vrij van negatieve gebeurtenissen uit het verleden. Vrij van automatische, ook innerlijke reacties, die niet of nauwelijks met het heden te maken hebben.

Wijsheid en vrijheid in deze zin, hebben alles met elkaar te maken. Dat geldt juist voor wijsheid en vrijheid in emoties. Wanneer de verkrampte emotie uit het verleden, met bewuste aandacht, liefdevol uit het huidige, fysieke lichaam wordt geademd. Als manier van toepassing van bewuste aandacht. Dan heeft dat een direct effect op de fysieke gezondheid. Dit is maar één voorbeeld. Bewustzijn is eenvoudige waarheid.