De vroegere meesters zeggen dat het noch de vlag, noch de wind is die beweegt. De geest. Altijd in beweging. Dikwijls heel onrustig gedoe. Behoeften en verlangens. Zelf verzonnen en door anderen aangepraat. Ga eens na hoeveel “verlangbeelden”, mensen op hun twinstige als vreselijke virussen van dwang in hun systeem hebben downgeload. Alles wat zonder firewall is binnengekomen. De eigen opvattingen daarover, die per definitie weer nieuwe beperkingen vormen. Werkelijkheid: hoe hoger opgeleid, hoe ernstiger de conditioneringen.

Wat is nu, in dit moment, de werkelijke behoefte? Ik weet het wel. Jij ook?

Laat alle, uiterlijke schijnbehoeften los. Voel, kijk en luister. Ruik en proef. Dat is alles wat je werkelijk kunt doen. De zintuigen als toets. Het verstand mag daar met alle plezier een paar woorden bij plaatsen. Woorden als ondertiteling. Geen waarheid. Ook bij jou is dat nooit anders geweest. Vrijheid is heel eenvoudig.