Woorden. Symbolen van samengevoegde tekens. In een kakafonie van geluid. Natuurlijk gaat dat nergens over. Logisch. Zo logisch. Zo veel goede mensen die hun leven verspillen aan subjectieve realiteiten. Niet welbevinden. Het ego. Het ego in de politiek, de sport en de journalistiek? Voorbeelden van onwerkelijkheid. Verafgoding. Aanbidding en verval. Absurdistische dualiteit. De angst voor de werkelijkheid. De angst om in zichzelf en samen werkelijk heel te zijn. Ziek, zoals een vroegere minister president van Nederland eens zei.

Kan een mens werkelijk zo vrij zijn als ik je vertel? Ja hoor, heel gewoon. Met vallen en opstaan. En wie blijft zitten doet niet meer mee. Heel eenvoudig. De traditionele sjamaan, Jezus, de voorlopers in de natuurwetenschppen en psychiatrie, tienduizenden schrijvers: zij demonstreren het voorbeeld van de brug. De brug naar alles. Wie is de werkelijke genezer? Wie is de werkelijke patiënt? Blijf uit de dualiteit waar anderen zich (onbewust) steeds weer in terugtrekken. Meer is werkelijk niet nodig. Elke oen snapt dit toch?

Alles is bekend. Leeg de beker. Alles wat er te weten valt, is vervat in jou zelf. Advies: elke keer als je realiteit wilt ervaren, deze tekst gewoon even herinneren. Het muntje valt vanzelf. Je bent vrij. Dat is nooit anders geweest.